Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Városok, látnivalók képes leírás - Erdélyi Utazás.tlap.hu
részletek »

Városok, látnivalók - Erdélyi Utazás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: erdelyi-utazas.tlap.hu » Városok, látnivalók
Keresés
Találatok száma - 25 db
Arad

Arad

Arad jelenlegi vára az ország nyugati részének egyik legjelent∓mp;tilde;sebb történelmi emlékműve. A XVIII. század második felében épült, a korszak egyik legnagyobb katonai erődítményének számított. A következőkben felépítését igyekszünk indokolni.

Brassó

Brassó

A város a Barcaság délkeleti szögletében, a Cenk-hegy lábánál fekszik. Évszázadokon keresztül gazdag kereskedováros volt, ma Bukarest után az ország második legnagyobb városa. Brassó nevét eloször 1252-ben említi IV. Béla egyik adománylevele. A latin Corona név, ahonnan a város német neve, Kronstadt ered, 1355-ben fordult elo eloször. Egy legenda szerint a legelso városháza építésekor a földben, fagyökerek között egy koronát találtak. Innen származik az elnevezés, és ezért van, hogy a város címerében egy korona és egy fagyökér található. Brassó az erdélyi szászok legnagyobb és legjelentősebb városa volt. Igazi fejlodése 1385-ben kezdodött, mikor a török-tatár betörések elol a lakosságot a Köszöru-patak magas hegyekkel körülvett völgyébe költöztették. Ebben az idoben kezdodött a védelmi célokat szolgáló várfal és a Fekete templom építése is. A reformáció utáni idoktol folyamatosan Brassó volt az erdélyi szellemiség egyik fontos bástyája, német, magyar, román iskolái és kulturális intézményei is voltak. Napjainkban a városnak 323 ezer lakosa van, melybol 10% magyar anyanyelvű. A szászok száma sajnos már nem éri el az ezret sem.

Brassó látnivalói

Brassó látnivalói

Brassó központjának impozáns épülete a Fekete templom a 14-15. században épült. A munkálatok 1383-ban kezdődnek, a tervrajzon szereplő gótikus templom méretei hatalmasak: hossza 89m, szélessége 38 m és magassága 42 m. A tervekben két torony szerepel, de csak egyet építenek fel, magassága 65m. 1421-ben, amikor a munkálatok már a végéhez közelednek, törökök özönlik el a települést és jelentős károkat okoznak a templomban is.

Csíkszereda

Csíkszereda

Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a Csíki-havasok közé beékelődő Csíki-medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú és a Tolvajos- és Gyimesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somlyó-patak kavicsos hordalékkúpjainak a peremén fekszik az 1033 m magas Nagy-Somlyó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 m között váltakozik.

Déva Vára

Déva Vára

A dévai várra vonatkozó legkorábbi történeti adatok a 13. század második feléből maradtak fenn. 1269-ben kiadott adománylevelében István ifjabb király -a trónörökös, V. István (1270-1272)- a dévai vár alatt vívott ütközetben, utóbb a feketehalmi vár ostrománál (1266) tanúsított vitézségéért jutalmazta meg egyik hívét. A dévai erődítmény első említése ez, amely közvetve utal rá, hogy az együttesnek már a szóban forgó események előtt, azaz 1266 előtt léteznie kellett. Jelenlegi ismereteink szerint Déva várát IV. Béla király (1235-1270) létesítette. A tatárjárást (1241) követően, az esetleges újabb támadások visszaszorítása érdekében, a király egy egész sor új erődítmény felépítését rendelte el. A dévai vár is ezek közé tartozhatott tehát, építése pedig valószínűleg közvetlenül az ellenség elvonulása után kezdődött el. A belső udvar déli oldalán álló reprezentatív épület minden bizonnyal felépült már a 13. században. Déva vára így kezdettől fogva kettős funkciót szolgált: a Maros-völgyét vigyázó erődítmény és egyben főúri rezidencia is volt. A középkori Magyar Királyság fennállásának évszázadaiban (1541-ig), kisebb megszakításokkal, a vár királyi birtokban maradt és az erdélyi vajda tisztségéhez tartozott.

Erdélyi templomok

Erdélyi templomok

Évek óta járom feleségemmel Erdély műemléktemplomait (meg azokat , amelyek ezt a titulust sohasem fogják már megkapni , mert annyira rossz állapotban vannak) s elfoglaltságunk függvényében egy-egy újabb leírással jelentkezünk ezen az oldalon.

Háromszéki utazás

Háromszéki utazás

Amennyiben Önök - függetlenül attól, hogy úti céljuk volt, vagy sem - eljutottak Kovászna megyébe, feltehető, hogy eddig sem hagyta hidegen Önöket az erdélyi táj szépsége, varázsa, ennek az egész országrésznek a sajátságos hangulata. És bár úgy tűnhet, hogy lassan telítődnek benyomásokkal, ne adják fel: itt, ezen a tájon újabb élmények várnak Önökre. Ebben szeretne segítséget nyújtani ez a rövid útikalauz. Jellegéből adódóan inkább útmutató lesz, és nem száraz információk halmaza: a történelmi, földrajzi leírásokat a legszükségesebbekre csökkenti, helyette a saját tapasztalatok gyűjtése mellett kardoskodik, azt tartván szem előtt, hogy igazi élménnyé akkor válhat valami, hogyha az ember nem csupán olvas róla, hanem megnézi, megtapintja, megszagolja, belehallgat és alkalomadtán meg is kóstolja.

Kolozsvár

Kolozsvár

Menetrend: Kolozsvár - Románia RTLKlub film - 18 perces videó a városról Kolozsvár az erdélyi magyarság egyik legfontosabb szellemi és kulturális központja.

Lázár-kastély

Lázár-kastély

A Lázár kastély az erdélyi reneszánsz építészet legszebb példája, Szárhegy és Székelyföld egyik büszkesége. Itt nevelkedett, nagybátyjánál Bethlen Gábor, Erdély későbbi fejedelme. A kastély története és létrejötte az egykori Lázár családdal fonódik össze. 1450 és 1532 között szakaszokba épült, majd 1631-ben Lázár István bástyákkal, várfalakkal meg várárokkal bővítette. Ez a pompás reneszánsz udvarház Székelyföld egyik legfontosabb katonai-közigazgatási központja lett. 1658-ban a Gábor diák vezette székely csapat itt győzte le a tatárokat és a moldvaiakat. Az elesett tatárokat a falu alatt egy földkupacba temették bele, ami ma Tatárdomb' néven ismeretes. 1908-ban emléktáblát helyeztek el a domb mellé, évente egyszer a falu lakói kizarándokolnak e helyre, hogy szentmisével emlékezzenek meg a csatáról.

Hirdetés
Marosvásárhely

Marosvásárhely

Menetrend: Marosvásárhely - Románia - Videó Csodás szecessziós épületek, pezsgő kulturális élet, a környéken érintetlen apró falvak, és rendkívüli vendégszeretet. Ezen a hétvégén Marosvásárhelyre látogatunk.

Marosvásárhely Információ

Marosvásárhely Információ

A Marosvásárhelyi Turisztikai Információs Központ a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közös elhatározásával jött létre. Az iroda elsődleges célja, hogy Marosvásárhely és Maros megye egészének szellemi hagyományait és kulturális értékeit a leghatékonyabb módon ismertesse, közvetitse a nagyvilágba és az ide látogató túristák számára információt, eligazitást nyújtson. Feladata ugyanakkor, hogy ápolja és fejlessze a kapcsolatokat mint belföldön mind pedig határainkon túl és hatékony segitséget nyújtson azok számára is akik a turizmus területén kivánnak együttmüködni.

Mátyás király emlékmű Kolozsváron

Mátyás király emlékmű Kolozsváron

Fadrusz János legkiválóbb alkotása. 1902.október 12-én avatták fel. A főalak, Mátyás király alakja erőt, és nagyszerűséget sugall, amit csak fokoz a négy mellékalak dinamizmusa. Az egyébként csak jelképes mellékalakoknak a kolozsváriak utóbb nevet adtak. Így a köztudatban a következőképpen szerepelnek: (balról jobbra) Magyar Balázs hadvezér, Kinizsi Pál temesi bán, Szapolyai János nádor, és Báthory István Erdély fejedelme. A talapzatot eredetileg magyar címer ékesítette, de azt időközben eltávolították (1919-ben összetörték a címert), és most MATHIAS REX felirat olvasható. Sokáig semmilyen védelmet nem kapott a szobor, és állagmegóvásáról is megfeledkeztek. Csak 2006 után hozott döntést a város vezetése az emlékmű restaurálásáról.

Mátyás király szülőháza Kolozsváron

Mátyás király szülőháza Kolozsváron

Mátyás király kolozsvári születésének a tényét több forrás teszi egyértelművé. A legmegbízhatóbb forráscsoportot magának Mátyásnak a város számára adott kiváltságlevelei képezik. Ezekben rendszerint említést tett itteni születéséről. Közülük a legfontosabb az 1467-ben kelt kiváltságlevele, amelyben a ház akkori tulajdonosát felmentette az adófizetés alól. Az oklevél pontos helyrajzi adatokkal is szolgál. Eszerint a kőház az új várossal, azaz a Luxemburgi Zsigmond korában körülhatárolt várossal szemben helyezkedő Óvárban található, amelyet kelet felől a Boldogságos Szűz Mária domonkos (jelenleg ferences) kolostorhoz vezető utca határol, nyugat felől pedig Veres Antal háza. Egy óvári épületről van tehát szó, pontosabban saroképületről, amely a Klastrom utcához köthető.

Nagyvárad

Nagyvárad

Hírek Nagyváradról és a régióról, programajánló, képgalériák, videók. Szórakozóhelyek, szállodák, templomok, iskolák, különböző szolgáltatók, kulturális intézmények, könyvtárak, utazási irodák, múzeumok adatbázisa található az oldalon.

Nagyvárad

Nagyvárad

Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a század­fordulon Pece-parti Párizsnak nevezett város építé­szete ma is őrzi a kor kölönböző stílusainak, eklek­tikus, neoroman, neokalsszikus, barokk, keverékéből áradó varázsát. Az épületek nem méretükkel impo­nálnak, hanem ápoltságot, ízletességet és tartósságot idéző arculatukkal, ami a hagyományos kávézókban és éttermekben is tetten érhető.

Peles-kastély Sinaia

Peles-kastély Sinaia

A Peles völgyi kastély, a román királyok nyári rezidenciája I Carol (1866 - 1914) ) idején épült és mára a XIX századi Európa egyik fontos emléműve lett. A király által vásárolt területen a kastél mellett több más épület is építettek, így a Pelisor kastélyt, a testőrség házát, az Economatot, a Casa de Vânătoare Foişor, vadászházat, istálókat, az áramfejlesztő telepet és a Sipot villát. A vadászház épült fel leghamarabb, így a királyi házaspár a kastély elkészültéig (1883) itt lakott. A helyi áramfejlesztőnek köszönhetően a Peles volt Európa első tejes egészében árammal megvilágított kastélya.

Segesvár

Segesvár

A város ősi magja a vár, mely a festőien szép fekvésű várhegyen épült. Az Óratorony a vár főkapuja és a város szimbóluma is egyben, mely a város csaknem minden részéből látható. Nem csupán az idő múlását, hanem a város központját is jelzi. A torony már a XIV. században készen volt, mai formáját azonban kétszáz évvel később nyerte el. Két méternél vastagabb falai között volt a város kincstára, a levéltár és a féltve őrzött lőszerraktár. Tetőzetét 1894-ben fedték be színes majolikacserepekkel. A XVII. században német városi szokás szerint a toronyba egy órajáték került.

Tuti menü